בקרוב חוזר הבלוג להתעדכן

יום ראשון, 25 באפריל 2010

אחרית הימים והנבואות

במאמר הזה נדבר על אחת מנבואות אחרית הימים, והיא שבאחרית הימים יבוא יום שבו יהיה בעולם שלום מופלא, ושבו בני האדם "יכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". כאשר המשמעות היא, שבעולם יהיה שלום גדול, וכולם יסכימו עם כולם. ואז "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", דהיינו שיפסקו כל המלחמות וכולי. ובלשון הפסוק "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".
ובנוסף על כך, גם בעלי החיים לא יטרפו יותר אחד את השני. כי בעולם יהיה שלום כ"כ גדול, עד שהזאב יגור עם הכבש, והנמר יגור עם הגדי. כי מאחר שמלאה הארץ דעה, אז לא תהיה יותר אכזריות בעולם, וממילא הזאב לא יטרוף יותר את הגדי וכולי. ובלשון הפסוק "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם. "ובמאמר כאן, ננסה להבין את משמעות העניין הזה. ולא מהצד הנבואי שלו, אלא מהצד האנושי שלו. כי לנבואה הזאת יש משמעות אנושית, מאחר שהיא מייצגת את המודל האידיאלי של בני האדם עבור העולם. כי כאשר האדם רואה את האריה שטורף את הגדי שרק עכשיו נולד, בעיני האדם יש כאן פעולה מאוד אכזרית.שהאריה שהוא חזק, הוא טורף את החיה שחלשה ממנו, ואוכל אותה בדם קר. ולפעמים עוד תוך כדי שהטרף עדיין חי, תוך כדי זה האריה כבר מתחיל לאכול ממנו. והדבר הזה נראה בעיני המתבונן, כדבר מאוד אכזרי. כי אם האדם היה עושה כזה דבר, או אם היו עושים לאדם עצמו כזה דבר, הרי שהדבר הזה היה מאוד אכזרי.ולפעמים חושב האדם לעצמו, שאילו הוא היה מנהל את העולם, אולי הוא היה משנה קצת את העולם, כך שלא תהיה בו אכזריות כזאת שהאריה החזק יטרוף את החיה החלשה. ואם האדם היה יכול, אולי הוא היה עושה אימון אישי לאריה ומעביר אותו איזו סדנא, כדי להפוך אותו לצמחוני.כי אכן יש בני אדם, שהם לא רוצים להרגיש שהם אכזריים על בעלי החיים החלשים, ואז באמת הם הופכים להיות צמחוניים. כמו הפרות שאוכלות רק עשבים. וכך גם הם כדי לא להיות אכזריים, אז הם בוחרים לא לאכול בשר. ואכן יש כאלו, שבתוך ליבם אילו הם היו יכולים, הם היו מפסיקים את כל מעשי הטריפה של בעלי החיים, והם היו הופכים את כל בעלי החיים לצמחוניים.ונמצא אם כן, כי בעיני האדם, העולם יראה יפה יותר כאשר לא יהיו בו מלחמות, ולא יהיה בו שום ביטוי של אכזריות כלשהי. כאשר האריה יוכל לגור בשלום עם הגדי וכיו"ב, ואף אחד לא יטרוף אף אחד, וכולם יסכימו עם כולם, ולא יהיו יותר מלחמות וכולי.ואם נתבונן היטב על העניין, נראה שיש בו רק בעיה אחת קטנה, והיא שמצד האמת אם לא תהיה אכזריות בעולם, העולם לא יתקיים כלל בשום צורה כלשהי. ומדוע?משום שמצד האמת, גם מה שנראה לאדם כדבר לא אכזרי, הרי שגם זה אכזרי. לדוגמא, גם כאשר הפרה אוכלת עשב, גם זה אכזרי. משום שהעשב ניתלש מהאדמה, וזה סוג של אכזריות. והפרה לוקחת את העשב, וחותכת אותו לחתיכות בפה שלה. וגם זה סוג של אכזריות.ואם האדם יסתכל בעין אמיתית על הדברים, הוא יראה, שלא רק לאכול בשר זה אכזרי, אלא גם לאכול עלים ירוקים גם זה אכזרי. כי האדם עוסק בהשמדה של חומר כלשהו. וזו פעולה אכזרית. ואפילו כאשר האדם קורע חתיכת נייר, גם זה אכזרי. כי האדם לוקח דבר שלם, וחותך אותו לחתיכות, וזה אכזרי.וכאשר האדם נוסע ממקום למקום, גם זה אכזרי. כי הוא בעצם לוקח את הדלק, וגורם לו להישרף ולהפוך לעשן. וזה מאוד אכזרי. וגם כאשר הרוח נושבת ומנענעת את העלים של העץ, גם זה סוג של אכזריות. וגם המים שנופלים על האדמה ומכים אותה, גם זה אכזרי. וכאשר המים מכבים את האש, וכאשר האש שורפת את הקוצים, גם זה אכזרי.וגם זה שהאדם דורך על האדמה, גם זה אכזרי. וזה שהאדמה לא יכול להתלונן, זה לא אומר שזה לא אכזרי. וגם זה שהאדם נושם, גם זה אכזרי. כי כאשר האדם נושם אז הוא גורם לכל מיני חומרים להשתנות. וגם זה סוג של אכזריות. וגם רגעי הזמן שעוברים, גם זה מאוד אכזרי. כי כל רגע חדש שבא, הוא כאילו משמיד את הרגע הקודם. וזה מאוד אכזרי.ומצד האמת, כל שינוי שמתרחש בעולם, הוא סוג של אכזריות. משום שכדי ששינוי יתרחש, לשם כך צריך לשנות מצב קיים ולבטל ישות קיימת, ובמקומה ליצור ישות חדשה. וזה מאוד אכזרי עבור הישות הקודמת והמצב הקודם שאותו ביטלו.ומי שיעמיק עוד את מחשבתו בזה, הוא יגלה שעצם זה שקיימים דברים, גם זה עצמו אכזרי. כי כאשר קיים דבר כלשהו, זה מונע משאר הדברים להיות באותו המקום. וזה אכזרי. ומצד האמת, גם זה שהעולם קיים, גם זה אכזרי. כי אם העולם לא היה קיים, אז היה קיים משהו אחר. וא"כ קיומו של העולם, הוא אכזרי כי הוא מונע מדבר אחר להתקיים.וכן על זה הדרך ניתן להראות ולהבין, שכל דבר שיש בעולם, יש בו סוג כלשהו של אכזריות. ונמצא אם כן, כי עולם ללא אכזריות כלשהי, הוא לא יוכל להתקיים. וא"כ השאלה הנשאלת היא, בעולם אידיאלי, איזו אכזריות תתקיים ואיזו אכזריות תפסיק להתקיים?והתשובה היא, כי בעולם אידיאלי באמת, אין בו שום אכזריות משום סוג כלל. דהיינו בעולם שכולו טוב באמת, אכן אין בו שום ביטוי של אכזריות. אך כיצד עולם כזה יכול להתקיים? הרי כל שינוי שיש בעולם וגם עצם קיומו של העולם הזה עצמו, הרי זה עצמו אכזריות. אז כיצד יכול להיות עולם שכולו טוב ללא כל אכזריות?והתשובה היא, כי הכל זה בעיני המתבונן. ומצד אחד בוודאי שצריך שהעולם יהיה קיים ושהעולם ימשיך להתקיים כרגיל, ושבני האדם יוכלו להמשיך לדרוך על האדמה, ושהשמש תוכל להמשיך לחמם את העולם, בלי לחשוש מכך שזה ביטוי של אכזריות.אלא, שיש גם צד שני למטבע, והוא שבעולם אידיאלי, האדם מבין בו את הטוב שיש בכל דבר. ועל ידי זה האדם כבר לא רואה בשום דבר כדבר אכזרי, אלא הוא רואה ומבין את הדבר הטוב שיש בכל דבר.כי בעולם שלנו יש פנימיות וחיצוניות. ומצד הפנימיות של המציאות, הכל אחד תמיד. ומצד הפנימיות של המציאות שהכל אחד, ממילא לא יכול להיות שום אכזריות, אלא הכל שלום מוחלט. אבל שלום מוחלט שכזה שבו הכל אחד, הוא לא מאפשר את קיומו של העולם, שבו כל דבר שונה משאר הדברים, ושבו לא הכל אחד.וכאשר האדם חי בגן עדן ובעולם שכולו טוב, אז הוא בעצם יודע לראות את האחדות שיש בכל דבר. כי מצד אחד האדם חי בעולם רגיל, שיש בו טוב ורע, ורחמים ואכזריות, ושלום ומלחמה כפשוטם של דברים. אבל מהצד השני, האדם גם יודע לראות את האחדות שיש בכל דבר ודבר. ואז ממילא האדם חווה את המציאות בצורה כזו, שבה אין שום אכזריות בעולם, רק הכל רחמים פשוטים והכל טוב אמיתי.ונסכם את העניין ונאמר, כי בעולם אידיאלי אכן לא אמורה להיות אכזריות. אבל המשמעות האמיתית של זה היא, שבעולם אידיאלי, האדם יבין את הטוב שיש בכל דבר, וממילא הוא לא יראה את הדברים כאכזריים, אלא הוא יבין את המשמעות הטובה שיש גם בדברים שנחשבים לרעים.ואחרית הימים הזו, היא תהליך שבסופו של דבר יתרחש בתוך כל אדם ואדם. כי השינוי בסופו של דבר חייב להיות פנימי. והאדם יכול להיות בגן עדן ממש, ולהרגיש שהוא נמצא בגיהנום. ולהפך, האדם יכול להיות במקום שנחשב עבור אחרים לגיהנום מבחינה חיצונית, אבל עבורו המקום הזה נחשב לגן עדן של ממש. כי בסופו של דבר, זה הכל בעיני המתבונן בלבד.ובחזון אחרית הימים האמיתי, בו האדם יבין את השכל של המציאות, ויבין את הסיבה של כל דבר, ויבין מדוע כל דבר הוא כך ולא אחרת. ועל ידי זה שהאדם יבין את השכל של המציאות, על ידי זה האדם יאהב את המציאות באמת, ועל ידי זה הוא יחיה איתה בשלום אמיתי.

7 תגובות:

 1. כן למרות הדברים היפים השלבים להגעת הגאולה לצערי ילוו בדברים קשים

  מי יתן ונזכה להגיע לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן

  השבמחק
 2. ר צבי כתב
  קראתי את דבריך בבלוג ואני רוצה לתרץ השאלה בענין האכזריות מזוית אחרת


  האמירה הידועה"כי לכך נבראת" מתייחסת לכל מה שברא הקב"ה בעולמו. אם האדם דורך על האדמה,אוכל פירות,שוחט בהמות וכיוצא

  בזה-אין בכך מדת אכזריות.כך היה רצון הבורא וכך טבע את התכונות בבריאה וכך זה גם יהיה לעתיד לבוא.

  הרוע והאכזריות בעולם הזה בא לביטוי רק בחיות כדי להמחיש לנו לאיזו מדרגה יכל חלילה האדם לרדת ולהיות"אדם לאדם זאב" .

  לעתיד לבוא לא יזדקק האדם לדוגמא הזו של אכזריות כמוסר והשכל וממילא יתקיים חזון הנביאים-וגר זאב עם כבש והזאבים ודומיו יאכלו

  מעשב השדה בלבד. כל מה שנוהג כיום ואינו נחשב בתודעה כאכזריות אלא קיום העולם ע"פ רצון הבורא,לא יחשב גם בעתיד אכזריות,למעט

  החיות הטורפות והעופות הדורסים.

  דברי אלו אפילו עולים בקנה אחד עם מה שהובא שם במאמר,אבל מזוית קצת אחרת. ואולי לזה הייתה הכוונה שם וזה רק עניין של ניסוח.

  השבמחק
 3. אחד מן המניין מפורום אברכים כתב

  יש בעיה במאמר עם הבנת המושג אכזריות
  בתגובה להודעה מספר 0

  קודם אתחיל בהערה כי אריה כמו כל אחד ממשפחת החתוליים תמיד מחסל את הטרף לפני אכילה באמצעות נשיכה המבתקת את אבי העורקים בצואר ושבירת המפרקת תוך המתה מיידית. רק אז הוא מתחיל לאכול. כאשר לפעמים לפני ההריגה הוא יכול לשחק עם הטרף, ללקק אותו וכדומה אבל כמשחק, ואז הוא לא אוכל. לעומת זאת תנין למשל כן אוכל את הטרף כשהוא בחיים אבל, הוא ינסה קודם לחסלו בחניקה מתחת למיים ע"י תפיסתו וגלגולו במיים. ככלל, למעט חיות פרימיטיביות יותר לרוב בעלי החיים העליונים יעדיפו לחסל את טרפם לפני אוכלם.
  במאמר שלך אתה מניח שאתה והקורא מבינים מה זה אכזריות. לאחר מכאן אתה מציין כי אכילת עשב זה אכזרי, וכו' אתה יכול לטעון כי דריכה על נמלה זה אכזרי, אבל זה לא בהכרח כך. לכן חשוב ביותר קודם להגדיר אכזריות ואז רק לנסות לדון במונח. ראה בעוד שפרה יש לשחוט בצורה מאד קפדנית, דג מספיק לחבוט בראשו. האם אנו מתאכזרים לדג יותר מפרה?
  אני לא אשיב על זה אלא אפנה אותך לדון בפרשת בשלח.
  למשל אתה יכול לראות דיון כזה בקישור הבא:
  http://www.beitorot.org/content.asp?PageId=98
  דיון אחר אני מביא מהקישור:
  http://www.reader.co.il/article/9959/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA

  אני אסכם את מה שחשוב לדעתי כאן ממדרש רבה מגילת קהלת פרשה ז', ט"ז:

  אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר.
  "אל תהי צדיק הרבה, יותר מבוראך, מדבר בשאול. דכתיב (שמואל א' ט"ו) ויבא שאול עד עיר עמלק וגו'.
  ר' הונא ור' בנייה אומר:
  התחיל מדיין הוא כנגד בוראו ואמר: כך אמר הקדוש ברוך הוא: לך והכית את עמלק! אם אנשים חטאו, הנשים מה חטאו? והטף מה חטאו? והבקר ושור וחמור מה חטאו? יצאת בת קול ואמרה: אל תהי צדיק הרבה, יותר מבוראך.
  ורבנן אמרי: התחיל מדיין כנגד עגלה ערופה ואומר: אמר הכתוב: (דברים כ"א) וערפו שם את העגלה בנחל. הוא הורג והיא נערפת. אם אדם חטא, בהמה מה חטאה?! יצאת בת קול ואמרה: אל תהי צדיק הרבה.
  רבי שמעון בן לקיש אומר: כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. ומניין שנעשה אכזרי במקום רחמן? שנאמר (שמואל א' כ"ב) ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב. ולא תהא נוב כזרעו של עמלק?!
  ורבנן אמרין: כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שמדת הדין פוגעת בו. שנאמר (שם י"א) וימת שאול ושלשת בניו."

  בברכת יום טוב,

  השבמחק
 4. עוד מאמר דומה על חזון אחקית הימים:
  http://www.acheinu.co.il/?CategoryID=210&ArticleID=438

  השבמחק
 5. תודה על הבאת המאמר וברשותך השתמשתי בתמונה תודה

  השבמחק
 6. משקיף יקר

  קראתי את המאמר בעיון
  ישר כח על הניתוח

  מחילה מכבודך שאני צריך לחלוק עליך בעיקרו של המאמר
  שאין האכזריות מניעה את העולם כי אם הקנאה

  הפעם הראשונה בו מופיעה תופעת הרצח ביקום הינה בסיפור קין והבל
  קנאה זו בין אחים ובכלל היא המניעה את העולם מחד להתקדמות מאידך לאכזריות
  ונוכל בנקל להבין שהקנאה השוררת בין ישמעאל ובין יעקב "מי מנחתו לה' טובה יותר"
  היא זו המניעה את גלגלי היריבות ואי השלום העולמי
  ואין חדש תחת השמש כי אם ריב אחים בין אלפי שנים

  לכשתפסק הקנאה בין האיסלאם הנצרות והיהדות צאצאי אברהם
  אז לבטח ישכון שלום ושלווה בעולם
  וכרגיל... המסופר בסיפורי בראשית מופיע במלוא עוזו במציאות הימים טרם בוא גאולתנו

  בכבוד והערכה
  רונן אליהו

  השבמחק
 7. בס"ד

  למשקיף ידידינו הי"ו

  תודה על ההשקעה המסבירה בשפתינו כיום את מידת הדין שברא הקב"ה את עולמו (שמסבירה מאיפה נובעת מידת "האכזריות" שתיארת ) ובמקביל שיתף לה את מידת הרחמים שהיא תורתינו הקדושה שניתנה למשה רבינו ע"ה בסיני ונמסרה לבני ישראל מדור לדור עד דורינו למען נשכיל לחיות בשלום ולהישמר ממידת "האכזריות" שתיארת בצורה נבונה ונכונה כרצון הבורא יתברך אבינו מלכנו קוב"ה ולהאריך בחיים על פני האדמה בסוד הכתוב עולם חסד יבנה ואין חסד אלא תורתינו הקדושה שנאמר בפרק של "אשת חיל" שנכתב ע"י החכם מכל האדם בחסדי הבורא הפסוק:

  (ותורת חסד על לשונה ...)

  תודה על המאמר הנפלא בבלוג

  יישר כ"ח גדול ...

  אשריך (-:

  וכן יהי רצון וניזכה לגאולה השלימה אי"ה
  במהרה בימינו ...

  ויתקיימו כל הפסוקים והנבואות לטובה עלינו ועל כל עמו ישראל יתברך בחסד וברחמים גדולים במהרה בימינו ...

  א. כ. י. ר

  חזק חזק וניתחזק ...

  השבמחק